POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH

1)      Administratorem danych osobowych Klientów będących osobami fizycznymi jest Kobi-Light spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Rzeszowie, ul. Boya-Żeleńskiego 2, 35-105 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000279100, posiadającą nr-y: REGON 180227103, NIP 8133499669, adres e-mail: sekretariat@kobi.pl, telefon: 609753756 (zwana dalej także: Spółką lub Administratorem lub Sklepem).

2)      Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane przez Administratora w celu związanym z:

 • realizacją umowy o świadczenie usług elektronicznych /obsługa Konta/ oraz umowy sprzedaży, którą Klient zawiera ze Sklepem /w tych przypadkach, gdy Klient taką umowę zawiera/;
 • marketingiem bezpośrednim usług Sklepu, w tym przesyłaniem Klientom informacji o produktach Sklepu, promocjach i najnowszych ofertach /w tych przypadkach, gdy Klient wyraził na to zgodę/;
 • z przyjęciem zapytania Klienta, jego rozpatrzenia, udzielenia odpowiedzi.

3)      Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

 • art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej także RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług elektronicznych lub umowy sprzedaży),
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na Sklepie – takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny)
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przetwarzanie danych jest potrzebne w celu realizacji marketingu bezpośredniego usług Sklepu, prowadzenia kontaktu z Klientami – co stanowi jego prawnie uzasadniony interes).

4)      Odbiorcami danych osobowych Klientów będą lub mogą być te podmioty, którym Sklep ma  obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa (organy publiczne, w szczególności ZUS, US), a także podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi hostingowe, prawne, księgowe, serwisowe, doradcze, transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę, w takim zakresie jaki będzie konieczny dla bieżącego funkcjonowania Sklepu i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz dla realizacji umowy.

5)      W przypadku realizacji dostawy towarów przez DPD Polska sp. z o.o. dane osobowe odbiorców przesyłki mogą być wprowadzane przez Członka Sieci DPD (tj. Dostawcę Usług będącego członkiem Sieci DPD, w tym DPD Polska oraz jej odnośnych pracowników, agentów i niezależnych podwykonawców) do systemu monitorującego listę SDN (tj.: listę stworzoną zgodnie z Dekretem 13224 w celu identyfikacji osób podejrzanych o terroryzm, lub jakąkolwiek bardziej aktualną wersję wydaną przez Biuro ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Ministerstwa Skarbu USA i opublikowaną w oficjalnym serwisie internetowym: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx lub na innym serwisie zastępującym lub innej oficjalnej publikacji tej listy;) wdrożonego przez Członka Sieci DPD w celu sprawdzenia czy odbiorca nie figuruje na liście SDN ani żadnej innej liście ONZ lub podobnej liście krajowej  lub  międzynarodowej. Szersze informacje w tym zakresie dostępne są na stronie www.dpd.com.pl

6)      Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w okresie realizacji umowy, a po tym okresie nie dłużej niż jest to konieczne dla dochodzenia, ustalenia ewentualnych roszczeń lub podejmowania przed nimi obrony, wynikających z umowy sprzedaży lub przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych Administratora. Dane osobowe w celach marketingowych będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przesyłanie przez Sklep informacji o produktach Sklepu, promocjach i najnowszych ofertach. Dane osobowe w celach kontaktowych będą przetwarzane przez okres maksymalnie 30 dni od ich pozyskania lub od ostatniego kontaktu ze strony Klienta.

7)      Klientom przysługuje prawo dostępu do treści ich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

8)      Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy.

9)      Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne dla celów marketingu usług Sklepu. Podanie danych osobowych dla celów wykonywania umowy jest dobrowolne, ale bez podania tych danych zawarcie umowy nie będzie możliwe. Podanie danych do celów kontaktowych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby kontakt zrealizować.

 

PRAWO SPRZECIWU

W odniesieniu do podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych wskazanej powyżej – tj. art. 6 ust.1 lit. f RODO, Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na tej podstawie.

 

INFORMACJA O COOKIES

 

W celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie w ramach strony https://kobi.pl/stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Polityka plików COOKIES

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne użytkownik może wyrazić zgodę na instalację przez witrynę plików cookies, odpowiednio ustawiając przeglądarkę internetową. Decyzja internauty o korzystaniu z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki jest traktowana jako jego świadomy wybór.

 1. Serwis nie gromadzi automatycznie żadnych informacji. Wyjątkiem są informacje zawarte w plikach cookies.
 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne (pliki tekstowe). Zawierają najczęściej nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym i unikalny numer.
 3. Pliki cookies przede wszystkim pozwalają rozpoznać urządzenie, z którego korzysta internauta i dostosować stronę internetową do jego preferencji. Wykorzystywane są także w celu tworzenia statystyk. Dzięki nim możliwe jest ulepszenie struktury i zawartości serwisu. Ponadto pliki cookies ułatwiają użytkownikowi utrzymanie sesji po zalogowaniu. Dzięki temu internauta nie jest zmuszony logować się na każdej podstronie.

W ramach serwisu wykorzystywane są pliki „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są tymczasowe. Przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do momentu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Drugi typ przechowywany jest w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Wykorzystywane rodzaje plików cookies pozwalają:

 • na korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu,
 • zapewnić bezpieczeństwo poprzez np. wykrywanie nadużyć,
 • gromadzić informacje o sposobie korzystania z serwisu,
 • na „zapamiętywanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika np. wybrany język, region, z którego pochodzi internauta itd.,
 • na dostarczenie użytkownikowi treści reklamowych, dostosowanych do jego zainteresowań.

Więcej informacji o plikach cookies na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl

Pliki cookies w przeglądarkach internetowych

Sposób zmiany ustawień plików cookies może być uzależniony od rodzaju przeglądarki internetowej, z której korzysta użytkownik. W każdej przeglądarce w zakładce „Pomoc” znajdują się informacje na temat plików cookies.

W opcjach przeglądarki należy wybrać opcję odpowiadającą za ustawienia prywatności.

Google Chrome

Domyślne ustawienia przeglądarki Google Chrome zezwalają na przechowywanie cookies. Aby zmienić ustawienia należy:

 • kliknąć w menu „Ustawienia Google Chrome” i wybrać opcję „Ustawienia”;
 • kliknąć w „Pokaż ustawienia zaawansowane” na dole strony;
 • wybrać opcję „Ustawienia treści” w opcjach „Prywatność”;
 • wybrać żądane ustawienia;
 • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w „Zarządzaj wyjątkami” i wybrać własne ustawienia dla witryn;
 • aby zatwierdzić zmiany należy kliknąć w przycisk „Gotowe”.

Microsoft Internet Explorer

Domyślne ustawienia przeglądarki Microsoft Internet Explorer zezwalają na przechowywanie plików cookies, ale blokują pliki, które mogą pochodzić z serwisów niestosujących polityki prywatności. Aby zmienić ustawienia należy:

 • kliknąć w menu „Narzędzia” i wybrać „Opcje Internetowe”;
 • wybrać zakładkę „Prywatność”;
 • za pomocą suwaka określić żądany poziom ustawień (najwyższy blokuje cookies całkowicie, najniższy zezwala na przechowywanie wszystkich cookies);

LUB:

 • kliknąć przycisk „Zaawansowane” i samodzielnie wybrać żądane ustawienia;
 • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w „Witryny” i wybrać własne ustawienia dla witryn;
 • zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku „OK”.

Mozilla Firefox

Domyślne ustawienia przeglądarki Mozilla Firefox zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:

 • kliknąć w menu „Narzędzia” (w innych wersjach: kliknąć przycisk „Firefox”) i wybrać „Opcje”;
 • następnie wybrać zakładkę „Prywatność” i zaznaczyć żądane ustawienia;
 • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w „Wyjątki” i wybrać własne ustawienia dla witryn;
 • zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku „OK”.

Opera

Domyślne ustawienia przeglądarki Opera zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:

 • kliknąć w „Preferencje”, wybrać opcję „Zaawansowane”, a następnie „Ciasteczka”;
 • zaznaczyć żądane ustawienia;
 • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy wejść na wybraną stronę internetową, kliknąć na niej prawym przyciskiem myszy, wybrać polecenie „Preferencje dla witryn” i przejść do karty „Ciasteczka” a następnie wprowadzić pożądane ustawienia;
 • zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku „OK”.

Safari

Domyślne ustawienia przeglądarki Safari zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:

 • w menu „Safari” wybrać opcję „Preferencje”;
 • kliknąć ikonę „Prywatność”;
 • zaznaczyć żądane ustawienia;
 • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w „Szczegóły” i wybrać własne ustawienia dla witryn.

Pliki cookies w programie Adobe Flash Player

Oprogramowanie Adobe Flash Player używane jest w celu umożliwienia Użytkownikowi dostępu do multimedialnych danych (podcasty mp3, filmy wideo, inne dane), przekazów strumieniowych (transmisje „na żywo”), programów takich, jak np. gry internetowe (w które można grać w przeglądarce internetowej), a także do dostarczenia Użytkownikowi reklamy. Oprogramowanie Adobe Flash Player również używa plików cookies. Dostęp do nich możliwy jest dzięki mechanizmowi na stronie internetowej Adobe:

http://www.macromedia.com/support/documentation/pl/flashplayer/help/settings_manager07.html

Pliki cookies w przeglądarkach internetowych urządzeń mobilnych

Opis ustawień dostępny jest na stronach internetowych producentów najpopularniejszych systemów mobilnych.

W ramach systemów mobilnych dostępnych jest wiele różnych przeglądarek internetowych. Szczegółowe informacje na temat ustawień dotyczących plików cookies można uzyskać w ustawieniach w menu używanej przeglądarki.